HABERLER

Bizans Mezar Odaları

Bizans Mezar Odaları
  • Tarih: 20 - Nisan - 2017

Bizans Define İşaretleri, Define işaretlerinde yorumlama yaparken işaretin dönemini anlamak gerekmektedir. Bizans define işaretleri genelde karşımıza üçgen, oyma işaretleri olarak çok fazlaca çıkmaktadır. Bizan dönemi işaretleri bir nevi roma dönemi şaretlerinede benzerler, ancak genelde bizans işaretleri oda mezar kaya mezarı yığma tümülüs işaretleri olarak görünmektedir. Bizans İmparatorluğunun 1123 yıllık tarihi ve özellikle de tarihsel yönde sosyal olayları olduğu gibi yansıtmaları açısından eşsizdirler. İşte tüm bunların ışığında Bizans imparatoru Justinyanus un 6. yüzyılda yaşadığı bu saray yapısında bu gizemli krallık simgeleri, taçları, asaları, saray törenleri, sanatları ve yaşadıkları yerlerin güzelliği yönünde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bizans imparatorluğu tarihsel ve sosyal olayları olduğu gibi yansıtmaları açısından eşsizdirler. İşte tüm bunların ışığında İhtişamlı İmparatorlukta tarih boyunca eski kaleleri ve surları boyunca aranılan bu definelere rastlamak mümkündür. Ayrıca bu definelerden ziyade değerli antik eşyalar ve mozaikler süslemelerinin kutsallıktan dolayı tanrılara amblem olmuş veya pek çok yerde olduğu gibi onlara adanmış simgeleridir. Bizans imparatorluğu 450-550 yılları arasında çok fazla sayıda hayvanlar ile dinsel yönden de büyük bir saygı görülüyordu. Bunlardan aslan işareti yapılan mağaralar, mezarlar ve kayalar üstünde bir işaret olarak kullanılmıştır. Bu işaretler defineyi simgelemektedir. Bunlardan aslan işareti, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. At simgesi olan hizmet edici ve tanrı Heraya adanmış bir hayvandır. Akrep simgesi bulunan göletlerin, su kuyularının ve yeraltı mahzenlerinin içerisinde bulunmaktadır. Şayet akrep mağara içinde ise definesi mağaranın en kuytu ve dip yerlerinde bulunur. Ancak akrebin özelliklerinden birisi de zehirli olmasıdır. Bu nedenle define de bir tuzak veya üzerine zehir dökülmüş olabilir.

Bizans Define İşaretleri

Ayak İşareti Anlamı  Zeminde sert bir kayaya yapılmış sağ ayak işaretidir. Arazideki konumuna göre bakılmalıdır. Genellikle ön kısmında giriş veya odası bulunur. Çok değerli bir işarettir. Tarihi yönde çeşitleri çok fazladır. Yöntemleri dönemlere göre değişir.

Yılan Anlamı  Yılan işareti her devirde kullanılmış bir mezar işaretidir. Dere kenarında, dağın tepesinde ve bir gölün kenarında bulunur. Kabartma yılan işaretinin definesi kıymetlidir. Bu işaretin yanında bir yardımcı işaret yoksa gittiği yön çok önemlidir. Oyma yılan işareti bir mezarı temsil eder.

 Aynı zamanda kıymetli bir hazineyi de simgeler. Onun için gittiği yönde bir mağaraya götürebilir.

Tümülüs Tünel Girişleri Tümülüsler anıt mezarlarıdır. İçerisi simetrik bir şekilde en ufak detayları bile atlanılmamış ince bir hesapla yapılan kral, kraliçe, bunların çocukları yada en üst düzeyde soylu insanlar için yapılmış anıt mezarlarıdır. Tümülüs yapıları, dağın zirvesine doğru ormanlık bir alanda yığma dolgu toprak ile bakıl açısına göre sağ tarafından bir dere aktığı şeklinde ayrıca soylu bir mezar olduğu da tahmin ediliyor. Tümülüsler tek odalıdırlar. Tümülüs girişlerini Hristiyanlık döneminin ilk zamanlarında kullanılmıştır.

Tuzaklı Oda Mezarları Medeniyetlerin sakladıkları hazinelerin kolaylıkla ele geçirilmemesi için kullanılan tuzak çeşidi bulunur. Tuzaklar mezarların yapımı sırasında hazırlanır ve çalışır hale getirilir. Bu tuzaklar içerisinde dönen merdivenler, üzerine basıldığı zaman düşen taşlar, su tuzakları, fırlayan oklar, çift taraflı çalışan kılıçlar ve göçen mahzen şeklinde sayılabilir. Öncelikle bu tuzak sistemlerini en çok eşkıyalar tarafından kullanılırmış. Çaldıkları hazineleri gömdükten sonra eski mahzen odalarını kullanırlardı.

Aile Kaya Mezarları  Aile mezarıdır. İşaretin olduğu kayadan çok uzağa gitmeden mezar yerleri bulunur. Buna daire içinde haçta denilmektedir. Bunun bir tür tılsımla yapılan işlemidir. Yani putun bulunduğu kaya tıraşlanmış ise tıraşlanmış yeri elle tutularak bombe yapan tarafa bakılır. Tüm kolları eşitse define bulunduğu kayanın altındadır. Bazen içerisinden asil bir aile mezarı da çıkmaktadır.

Kilise Mezarları Bu işaretler kiliseye bakan arazide sel felaketi ile ortaya çıkmış işaretlerdir. Tüm kiliselerin içinde ve dışında mezarlar vardır. Kilise çalışanlarının mezarları sıradan mezarlardır. Kilisenin dışında yapılırlar. Öncelikle baş rahipleri, başpiskoposları, papazları ve lahit mezarları kilise içlerinde olur. Ayrıca açık ve kapalı anıt mezarları da vardır. Büyük ihtimalle kiliseye ait mezar odalarını ifade etmektedir. Her kilisenin yanında mezarlar vardır. Define olabilecek en önemli yerlerden bir tanesi de kiliselerdir.